Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Šie portāla lietošanas noteikumi (‘Noteikumi’) sastāv no Portāla lietošanas noteikumiem, mūsu Konfidencialitātes noteikumiem, Preču atgriešanas noteikumiem un citiem ar šī portāla lietošanu saistītiem noteikumiem un saistīto informāciju, kas atrodami portālā Dekoera.lv. Šī vienošanās ir juridiski saistošs līgums (‘Līgums’) starp Dekoera. (‘Dekoera’, ‘SIA Dekoera’, ‘mēs’, ‘mūs’, ‘mūsu’), un Jums par portāla Dekoera.lv (‘Vietne’) lietošanu, preču iegādi un citiem pakalpojumiem, ko piedāvā Vietne, tādēļ Ir svarīgi, lai Jūs rūpīgi izlasāt un izprotat šī līguma nosacījumus. Lietojot šo Vietni, jūs piekrītat ievērot šī Līguma nosacījumus. Ja Jūs nepiekrītat šiem nosacījumiem, Jums nevajadzētu lietot šo Vietni.

Šis Līgums satur būtisku informāciju priekš Jums, tai skaitā informāciju par Jūsu pienākumiem attiecībā uz Jūsu publicētās informācijas saturu, mūsu atbildības robežām un Jūsu piekrišanu risināt strīdus LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Izmaiņas portālā un Noteikumos

Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc nepieciešamības:

 • mainīt šos Noteikumus;
 • mainīt Portāla saturu, tā informāciju, pakalpojumu un preču piedāvājumus utt.;
 • ierobežot vai liegt Lietotāja pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm).

Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek publicēti Vietnē. Ja Jūs, pēc noteikumu redakcijas, turpināt lietot Vietni, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat Noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumu redakcijai, Jums nevajadzētu lietot Vietni. Noteikti regulāri iegriezieties šeit, lai pārliecinātos, ka esat iepazinušies ar aktuālo Noteikumu redakciju.

Reģistrēšanās un drošība

Reģistrējoties un izmantojot šo Vietni, Jūs apliecināt, atzīstat un piekrītat, ka esat sasniedzis LR noteikto pilngadības vecumu.

Lai būtu pieejamas dažādas Vietnes piedāvātās iespējas un funkcijas, Jums ir jāreģistrējas un jāsniedz konkrēta informācija par sevi, kas nepieciešama šajos Noteikumos aprakstītajiem mērķiem, ievērojot Vietnē noteikto reģistrēšanās kārtību. Turklāt Jums jārūpējas, lai norādītā informācija būtu aktuāla un akurāta.

Konfidencialitātes noteikumi

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkura personas informācija, ko Jūs sniedzat reģistrējoties, vai kuru mēs apkopojam saistībā ar Jūsu Vietnes lietošanu tiks apstrādāta un izmantota saskaņā ar mūsu Konfidencialitātes noteikumiem. Mūsu Konfidencialitātes noteikumi ir daļa no Līguma un lietojot Vietni, Jūs piekrītat to nosacījumiem.

Dekoera apņemas neizpaust Jūsu Lietotāja personīgos datus trešajām personām. Lietotāja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sekojošos gadījumos:

 • citām personām, ja Uzņēmums saņem lietotāja piekrišanu;
 • citām personām, ja nepieciešams nodot lietotāja personas datus, lai piegādātu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus, kurus izvēlējies pircējs;
 • tiesībsargājošajām institūcijām, ja Uzņēmums saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
 • tiesībsargājošajām institūcijām, ja Uzņēmums konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Uzņēmuma, Portāla Lietotāju vai citu personu intereses.

Jūs piekrītat un apņematies sargāt un nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus, kas dotu iespēju piekļūt Vietnes datu bāzei. Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Uzņēmums, ja pazaudēti pieslēgšanās dati. Dekoera neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas izmantojot Jūsu reģistrēšanās datus līdz brīdim, kad par to informējat Dekoera. Līdz tam brīdim Dekoera ir tiesības uzskatīt, ka visas darbības Vietnē esat veicis pats.

Dekoera neatbild par jebkādām tehniska rakstura problēmām Vietnes darbībā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

Autortiesības

Visi Vietnē pieejamie pakalpojumi (‘Pakalpojumi’), informācija (‘Informācija’), ir paredzēta tikai Jūsu personīgai lietošanai, nevis bezpeļņas vai komerciāliem darbībām un mērķiem, vai tālākai pārdošanai, izņemot Līgumā atļauto.

Vietnē publiskotais, ievietotais saturs (informācija un materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura Portālā publicēto materiālu izmantošana no trešo personu puses ir atļauta tikai personīgai, ne komerciālai lietošanai. Kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana citiem mērķiem, nekā tikai personīgai izmantošanai no trešo personu puses bez atsauces uz autorību, ir kategoriski aizliegta bez Dekoera atļaujas.

Trešajām personām nav atļauts Portālā publicēto informāciju, saturu un materiālus reproducēt, modificēt, pārveidot un tālāk izmantot bez autora un/vai īpašnieka iepriekšējas nepārprotamas piekrišanas.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu informāciju par to, kā Dekoera.lv apmeklētāji lieto Vietni. Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatnes nenodara nekādu ļaunumu Jūsu datoram. Mēs neuzglabājam personisko informāciju, piemēram, kredītkaršu datus, bet mēs izmantojam šifrētu informāciju, lai uzlabotu un padarītu Jums ērtāku Vietnes darbību. Piemēram, tās palīdz mums noteikt un atrisināt kļūdas un problēmas, vai noteikt radniecīgas preces, ko piedāvāt Jums Vietnes lietošanas laikā.

Mēs izmantojam šo informāciju, lai apkopotu atskaites un ziņojumus, kas palīdz mums uzlabot Vietnes darbību, lai uzlabotu un padarītu ērtāku iepirkšanās procesu. Šīs sīkdatnes anonīmā veidā apkopo informāciju, piemēram, par Vietnes apmeklētāju skaitu, no kurienes viņi ir un kādas Vietnes lapas ir apmeklējuši.

Papildus šīm standarta sīkdatnēm, mēs izmantojam Google Analytics Advertising Features, kas mums palīdz apkopot demogrāfisko informāciju par Vietnes apmeklētājiem. Šo informāciju mēs izmantojam, lai labāk izprastu mūsu klientus un nodrošinātu viņiem atbilstošu Vietnes saturu.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no sīkdatņu lietošanas. Lai to izdarītu, spiediet šeit un sekojiet norādījumiem.

Produktu specifikācijas

Lai gan esam pielikuši visas pūles, lai nodrošinātu pēc iespējas precīzākus aprakstus produktiem, nelielas neprecizitātes ir iespējamas. Visi norādītie izmēri ir aptuveni, un krāsu atbilstību var ietekmēt attēlu apstrāde.

Vietnē ir iespējams iegādāties produktus, ko piedāvā trešās personas. To apraksti ir attiecīgo ražotāju, tirgotāju veidoti. Tie nesatur Dekoera vērtējumu, raksturojumu un viedokli un Dekoera neatbild par aprakstā iekļautās informācijas precizitāti un uzticamību.

Komplektējot iekārtojumu sabiedriskām telpām, pārliecinies, lai izvēlētie produkti būtu piemēroti lielai slodzei un atbilstu sabiedrisko telpu ugunsdrošības standartiem. Ja šāda informācija pie produkta nav norādīta, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +371 80 20 50 90 vai rakstot e-pastu uz veikals@dekoera.lv

Cenas

Vietnē norādītās cenas iekļauj PVN. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt cenas. Tās var būt jāmaina gan uz augšu, gan uz leju, ieskaitot izmaiņas PVN likmē. Jebkuras cenu izmaiņas tiks saskaņotas ar Jums, pieņemot pasūtījumu.

Garantijas

Visām Dekoera internetveikalā tirgotājām precēm ir ražotāja garantija. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei var meklēt preces aprakstā vai jautāt klientu konsultantam. Gadījumā, ja ražotājs kādai precei noteicis garantijas termiņu, kas ir īsāks par diviem gadiem, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Juridiskām personām tiek nodrošināts ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

Lai ražotāja garantijas nosacījumi būtu spēkā, Jums jāuzrāda:

 • pirkumu apliecinošs dokuments;
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karte (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);
 • nebojāts preces oriģinālais iepakojums.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta atbilstoši preces lietošanas instrukcijā norādītajam;
 • precei ir sērijas numuru bojājumi;
 • precei veikta pašrocīga bojājumu novēršana;
 • bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
 • bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, nepareizi kopta vai ekspluatēta prece, prece ir saskrāpēta vai salauzta);
 • precei radušies bojājumi elektrības sprieguma svārstību dēļ;
 • prece, kas tam nav paredzēta, tikusi lietota profesionāliem mērķiem;
 • precei radušies bojājumi, klientam to pārvietojot vai transportējot;
 • prece ir lietota tai nepiemērotā vidē;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, savienojoši kabeļi, pultis u. tml.)
 • prece ir dabīgais augs.

Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Jūs varat:

un mēs ieteiksim labāko risinājumu.

Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet Jūs atsakāties no maksas remonta, Jums jāsedz diagnostikas izmaksas. Jūs saņemsiet Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja maksas remontam piekrītat, diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Salaboto preci varam palīdzēt piegādāt Jums vēlamā vietā. Šī pakalpojuma izmaksas atkarīgas no attāluma un preces lieluma. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo iespēju un to izmantot, zvaniet mums.

Preču atgriešana

Ja neesat apmierināts ar iegādāto preci, lūdzu informējiet mūs pa e-pastu veikals@dekoera.lv. Jūs varat atgriezt iegādāto preci 14 dienu laikā no saņemšanas brīža, uzrādot iegādi apstiprinošu dokumentu. Lai preču atgriešana vai apmaiņa būtu iespējama, atgrieztajai precei jābūt tās oriģinālajā iepakojumā. Lūdzu, nesūtiet preci atpakaļ tās ražotājam. Vairāk informācijas Vietnes sadaļā “Preču atgriešana”.

Naudas atmaksa

Tiklīdz Jūsu atgrieztā prece ir saņemta un pārbaudīta, mēs nosūtīsim Jums e-pastu, lai informētu, ka esam saņēmuši Jūsu atpakaļ sūtīto preci un, par to vai naudas atgriešana ir apstiprināta vai nē. Naudas atgriešanas apstiprinājuma gadījumā 30 dienu laikā no brīža, kad esam saņēmuši informāciju par to, ka vēlaties atgriezt preci, mēs atmaksāsim visus no Jums konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas.

Preču apmaiņa

Mēs veicam preču apmaiņu tikai precēm ar defektiem vai bojājumiem. Gultas veļu un dvieļus, kuru iepakojums ir atvērts, nemainām higiēnas apsvērumu dēļ. Ja Jums nepieciešams apmainīt preci pret tādu pašu, lūdzu, rakstiet mums uz veikals@dekoera.lv.

Pasūtījuma atcelšana

Jums ir tiesības atcelt vai mainīt savu pasūtījumu, informējot par to mūs 24 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. Pēc pasūtījuma izsūtīšanas, Jums ir tiesības izmantot savas preču atgriešanas tiesības.

Lūdzu ņemiet vērā, ka atteikuma tiesību izmantošana neattiecas uz personalizētām un uz pasūtījumu izgatavotām precēm.

Saites uz trešo personu resursiem

Vietnē var tikt publicētas saites uz citām, trešo personu tīmekļa vietnēm. Dekoera neatbild par šo trešo personu tīmekļa saturu un atsakās no jebkādas atbildības par to izmantošanu.

Satura pieņemamas lietošanas nosacījumi

Lietojot Vietni, Jūs piekrītat rīkoties atbilstoši vispārpieņemtiem ētikas un citiem standartiem, saskaņā ar LR likumdošanu.

Jūs piekrītat neizmantot informāciju, pakalpojumus vai jebkuru citu Vietnes daļu, lai veiktu jebkādas darbības, kas:

 • ir pretrunā un kaitē Dekoera tēlam, prestižam un reputācijai;
 • pārkāpj mūsu vai kādas trešās puses autortiesību, patentu, preču zīmju, tirdzniecības noslēpumu vai citas tiesības;
 • pauž vai netieši norāda, ka Dekoera atzīst un atbalsta kādus no Jūsu uzskatiem vai darbībām, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • pārkāpj spēkā esošos likumus, statūtus vai noteikumus, vai veicina jebkādu rīcību, kas varētu būt noziedzīga vai liktu iestāties civiltiesiskai atbildībai;
 • ir apmelojoša, draudīga, privātās dzīves aizskaroša, aizskaroša, nepatīkama, naidīga, diskriminējoša, pornogrāfiska vai piedauzīga;
 • nodod jebkādu komercnoslēpumu vai citu materiālu, kas nav publiska informācija par jebkuru personu, uzņēmumu vai organizāciju, bez atļaujas to darīt;
 • ierobežo vai kavē citus apmeklētājus izmantot šo Vietni;
 • modificē, adaptē, tulko, pārdod, dekonstruē, dekompilē vai izjauc jebkuru Vietne daļu vai informāciju;
 • noņemt jebkuru autortiesību, preču vai citu īpašumtiesību zīmes, kas ir ietverti vai atrodas uz informācijas materiāla avi Vietnē;
 • apakšlicencē, pārdod, izīrē, iznomā, nodod, piešķir vai nodod tālāk kādas tiesības saskaņā ar šo Līgumu jebkurai trešajai personai, vai citādi komerciāli izmanto vai gūst peļņu no Vietnes informācijas vai satura;
 • kopē un/vai izplata Vietnes saturu vai tā daļu, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas;
 • iesaista mēstuļu, surogātpasta, ķēdes vēstuļu, piramīdas shēmas vai citu maldinošu un nevēlamu e-pastu izplatīšanā vai pārkāpj jebkādā veidā attiecīgos LR normatīvos aktus;
 • izmanto robotus, zirnekļus, vietņu meklēšanas/izguves lietojumprogrammas, vai citas manuālās vai automātiskās ierīces vai procesus, lai izgūtu, indeksētu, Vietnes datus vai jebkādā veidā Vietni vai tās saturu, autentifikācijas un drošības pasākumus;
 • maina datus vai citādi manipulē ar identifikāciju, lai slēptu patieso Vietnes izcelsmi;
 • izgūst un apkopo informāciju par Vietnes apmeklētājiem vai reģistrētiem lietotājiem bez viņu nepārprotamas piekrišanas.

Papildu nosacījumi

Jums ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Dekoera tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Dekoera, un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietni, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas Jūsu darbības vai bezdarbības dēļ.

Jūs piekrītat saņemt informāciju no Vietnes par dažāda veida ar to saistītām aktualitātēm.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder tikai un vienīgi SIA Dekoera. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA Dekoera un trešajām personām.

Visi strīdi starp Dekoera un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA Dekoera
Reģ. Nr.: 40203058546
PVN reģ. Nr.: LV40203058546
Jur. adrese: Kr. Barona 64-5, Rīga, LV-1011
Biroja adrese: Kr. Barona 64-5, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 66 77 88 98
E-pasts: info@dekoera.lv
Bankas nosaukums: Revolut
Bankas kods: REVOGB21
Konts: GB19REVO00996976470832