Preču atgriešana

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, pērkot preces Internetveikalā, Pircējs noslēdz distances līgumu. Distances līgums ir spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu un saņēmis apstiprinājumu norādītajā e-pastā par pārskaitījuma saņemšanu Pārdevēja bankas kontā.

Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad esat ieguvis preces valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu, un saņemt atpakaļ visus maksājumus, ko būsim saņēmuši konkrētā distances līguma ietvaros.

Lai Jūs varētu izmantot atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs par lēmumu atteikties no šā līguma, aizpildot Dekoera mājaslapā pieejamo atteikuma veidlapu.

Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinieties, vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.

Lai izmantotu atteikuma tiesības un atgrieztu preci, tai:

 • ir jābūt nesaliktai, oriģinālā, nebojātā iepakojumā;
 • tā nedrīkst būt pircēja sabojāta;
 • ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot.

Atcerieties, ka, atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments un garantijas talons (ja tāds tika izdots).

Kā tas notiek:

 1. Rakstiet mums uz veikals@dekoera.lv cik drīz vien iespējams, lai informētu, ka vēlaties atgriezt preci un par to, vai vēlaties to apmainīt vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu par šo pasūtījumu;
 2. Sagaidiet, kad atbildēsim Jums, un informēsim par tālākajām darbībām, lai samainītu preci pret citu, vai saņemtu naudas atmaksu.
 3. 7 dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši informāciju, ka vēlaties atgriezt preci, mēs ieradīsimies tai pakaļ. Pārliecinieties, ka preci iepakojat rūpīgi, lai izslēgtu jaunu bojājumu rašanos pārvadājuma laikā;
 4. Pēc tam, kad būsim pārliecinājušies par atgrieztās preces atbilstību augstāk minētajām prasībām, sazināsimies ar Jums par turpmākajām darbībām.

Naudas atgriešanas apstiprinājuma gadījumā, 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad esam saņēmuši Jūsu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, mēs atmaksāsim visus no Jums konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas.

Preču apmaiņu mēs veicam tikai precēm ar defektiem vai bojājumiem. Gultas veļu un dvieļus, kuru iepakojums ir atvērts, nemainām higiēnas apsvērumu dēļ.

Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 22. punkts nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
 • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • pircējs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie pircēja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto un kas nav savienojama ar labas ticības principu.